facebook

SEO Çalışması Danışmanlığı

Blog

SEO Uzmanları

SEO kavramı İngilizce Search Engine Optimisation kelimelerinin kısaltılmasından oluşmaktadır. Söz konusu kavramın Türkçe karşılığı Arama Motoru Optimizasyonu’dur. Söz konusu çalışma ile amaçlanan şey arama motorlarında yapılan aramalarda ilk sıralarda yer alan siteler arasına girmek ve dolayısıyla daha popüler olmak, reklam gelirlerini de bu şekilde arttırmak olacaktır.

Söz konusu işte site yöneticisine yardımcı olan kişiler SEO uzmanları olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu uzmanlar site içinde anahtar kelime çalışması yapmaktadır. Sitenin nasıl daha çok popüler olabileceğini düşünen ve bunun üzerine pek çok kararı uygulayan SEO uzmanları için önemli olan değerlendirmeleri yerinde yapmaktır. Bir sitenin popüler olması büyük oranda kaliteli içeriğinin olmasına bağlıdır. Kaliteli içerik, herhangi bir yerden kopyalanıp yapıştırılmayan, farklı bilgi kaynaklarının taranması ile elde edilen içerik anlamında değerlendirilebilir. Arama motorları çeşitli botlar aracılığı ile sitelerde gezinmektedir. Bu gezinti sırasında orijinal içeriği olan siteler değerlendirilmekte ve bu sitelere artı puan verilmektedir. Sürekli aynı bilgilerin yinelendiği web siteleri kalitesiz siteler olarak değerlendirilmekte ve dolayısıyla bu sitelerin daha az puana sahip olmaları gerektiği otomatik olarak sistem tarafından belirlenmektedir.

Aynı zamanda temaların seçimi de bir siteye daha fazla ilgi gösterilmesini sağlayacaktır. Yeni temalara rastlanması sitede hareketliliğin olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla tam da bu nedenle site çok daha fazla ilgi çekecektir. SEO çalışmaları değerlendirilirken aynı zamanda sitede çeşitli forumların olması ve bu forumlara yazılan yazıların değerlendirilmesi gereğinin de önemli olduğu söylenebilir. Herhangi bir forumun hareketliliği söz konusu foruma yazılan yazıların yoğunluğu ile ilişkilidir. Dolayısıyla sitenin popülerliğini sağlarken içeriğinin zenginliği, sitenin çok fazla insan çekmesi gibi ayrıntıların üzerinde durulması önemlidir.

SEO uzmanlarının görevi de tüm bunları değerlendirmek ve bu gerekliliklere uygun çözüm önerileri geliştirmektir. Dolayısıyla iyi bir SEO çalışması yapmak için tüm bu unsurlar değerlendirilmelidir. Sitelere uygun içerikler yüklenmeli, orijinal içeriklerin yüklendiği sayfaların kaliteyi daha fazla arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanında siteye hareketli öğeler yerleştirilmeli ve bu sayede siteye uğrayan kişilerin sayısının artması sağlanmalıdır.

SEO uzmanları aynı zamanda anahtar kelime çalışması konusunda da özenli davranmak durumundadır. Herhangi bir metin içinde geçen anahtar kelimelerin dikkatli bir şekilde seçilmesi son derece önemlidir. Kelimelerin dağılımına dikkat etmek gerekmektedir. Dengeli bir dağılım gösteren anahtar kelimeler daha çok amaca yönelik olacaktır. Tüm bunların yanında anahtar kelimelerin çok aranan kelimeler olmasına da özen gösterilmelidir.

 

You may also like
17 Kullanılmayan Backlink Kaynağı
Site Öncesi SEO Nasıl Yapılmalı

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage